palagas

palagas
2 ×pãlagas (l. połóg) sm. (3b), (1), palãgas (2) OZ39 gimdymas: Seniau pãlagais kiek mirdavo, o dabar i tuos kūdikius prižiūri, i tais moteris Mžš. Ji mirė pirmu pãlagu Pn. Stasiaus pati mirė po palagu Srd. Pirma žmona iš pãlago mirė Klvr. Numirė palagè (gimdydama) Prn. Musėt, po pãlagų mirė Vdk. Aš sirgau, palagè buvau Švnč. Boba po pãlagui serga Kkl. Jonienė dar vis pãlagu serga Krok. Jos buvo labai sunkus palagas Lp. Ji išgulėjo palagan apie tris nedėlias Lp. Žiūri, kad ana palagè Kvr. Palagas nevadinas liga, yra tai prigimta pavynastis brš. ^ Ko čia guli kaip katė prieš palagą! LTR(Šmn). Ko čiaudi kai katė po palagu! Ar.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • palagas — 1 ×pãlagas (rus. пoлoг, brus. пoлaг) sm. (1), (3b) 1. Kv, Tl stoginė, padanga prie kluono: Žemaitiškiems kluonams yra būdingas virš durų gana masyvus stogas, paremtas stulpais (palagas, padanga, prieklojimis) rš. Pãlagas yra priaugęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaga — ×palagà sf. (2), (3b) 1. Kv žr. 1 palagas 1: Pavežk ratus po pãlaga Rt. Akėčias ir drapaką palikau palagõj Up. Palagoj rasi sukabintus visus kinkymus Rt. 2. Kv šiaudinė kilnojama šienpjovių, piemenų, naktigonių pastogėlė, palapinė nuo lietaus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagai — ×palagaĩ sm. pl. (3b) MitI230 bažn. Devintinių šventės procesija su sustojimais prie tam tikslui įrengtų lauke altorėlių; plg. 1 palagas 2. ◊ palagų̃ šveñtė Vl, J bažn. devintas sekmadienis po Velykų, Devintinės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaginis — ×palagìnis sm. (2) Slnt žr. 1 palagas 1: Suvežė rugius į palagìnį Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaginė — 2 ×palagìnė (plg. 1 palagas) sf. (2) 1. Up pašiūrė, pastogė: Palagìnę tokią padirbs, ka vėjai nepūstų Pj. 2. šalinė daržinėje pelams pilti: Palagìnė tebė[ra] pelais užversta Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palagis — ×palagis sm. R, [K] žr. 1 palagas 3: Baltos liepos lentužėlės (karstas), penkių mastų drobužėlės (įkapės). Tai mano palagis RD116 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palegas — 1 ×pãlegas sm. (1), (3b) 1. Slnt, Plt žr. 1 palagas 1 : Nuvežk ratus po palegu – ant saulės gali pardžiūti tekiniai Pln. Suvešma ratus po pãlego Štk. 2. lempos gaubtas: Lempa su pãlegu į akis nešvieta J. 3. J ke …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvilpys — pašvilpỹs sm. (3b) jaujos pastogė linams žardyti, palagas: Toks didelis javų vežimas, kad negalėjo praeiti par pašvilpį Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieklojimis — sm. (1) DŽ, pryklojimis (ž.) (1) Vkš 1. tam tikras klojimo priestatas šiam bei tam susidėti: Kluonai su galiniu įvažiavimu turėjo erdvius prieklojimius, kuriuose buvo laikomi ratai, rogės rš. Nuvažiuok į prieklojimį ir iškinkyk Rm. Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielagas — ×prielagas (dk.) sm. (3a), prylagas (ž.) (3a) žr. 1 palagas 1: Pastumk po prylago šieno vežimą, kad nesulytų Dr. Pry jaujo prylagaĩ liuob būti Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”